نمایش 1 - 2 از 2
روزه کارگاه عظیمی است که انسان را تربیت و به مقصد نهایی نزدیک می‌کند که از ابعاد مختلف اعم از معنوی و روان‌شناسی برای انسان آثار بسیار مطلوبی را به دنبال دارد.
جزئیات طرحی قرآنی که برای نخستین‌بار اجرا می‌شود؛
معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد برای نخستین‌بار در کشورمان، طرح جامع شناسنامه قرآنی را اجرایی خواهد کرد، طرحی که بودجه‌ای حدود چهار میلیارد تومان را به خود اختصاص می‌دهد.