25. اکتبر 2017 - 11:34   |   کد مطلب: 24388
آیا مردم گمان کرده اند، همین که بگویند:ایمان آوردیم، رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟

آیا مردم گمان کرده اند، همین که بگویند:ایمان آوردیم، رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟

  سوره_عنکبوت آیه 2

دیدگاه شما