تب‌های اولیه

یک سوره
50% (1 رای)
یک آیه
50% (1 رای)
بیشتراز یک سوره
0% (0 رای)
بیشتراز یک آیه
0% (0 رای)
تمام آرا: 2